Αντώνιος Μάνης Πρόεδρος
Γιώργος Αμβροσιάδης Αντιπρόεδρος
Βιτάλι Ανισιμίδης Ταμίας
Θεοχάρης Γιολτσίδης Γραμματέας