7η-8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

21-22 ΙΟΥΛΙΟΥ
2 CACIB + 1 EXTRA CAC ALL GROUPS

Σκύλος / Dog
CACIB
CAC
1ος 30€ 25€
2ος 25€ 20€
3ος 20€ 15€
3-9 μηνών / months

10€ Μόνο όταν ο ιδιοκτήτης συμμετέχει με άλλο σκύλο σε άλλη κατηγορία στην ίδια έκθεση

Only when the owner is participating in the same show with a different dog in a different class

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ταχυδρομική Επιταγή / Post Check

VITALI ANISIMIDIS - N.EFESOS - GREECE tel.6979795795

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name

Εκτύπωση