ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κόστος Συμμετοχής Έκθεσης ΚΟΠ / Dog Show Fee 21-22/7/18

Σκύλος / Dog
   CACIB
  CAC
1ος   30€   25€
2ος   25€   20€
3ος   20€   15€
3-9 μηνών / months  

10€ Μόνο όταν ο ιδιοκτήτης συμμετέχει με άλλο σκύλο σε άλλη κατηγορία στην ίδια έκθεση

Only when the owner is participating in the same show with a different dog in a different class

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ταχυδρομική Επιταγή / Post Check

VITALI ANISIMIDIS - N.EFESOS - GREECE tel.6979795795

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name